Altium Designer TIPs & TRICKs: Tìm hiểu chung về môi trường thiết kế mạch nguyên lý trong Altium Designer
Trở thành kỹ sư chuyên nghiệp với Khóa Educational Altium Designer Basic!

"OnTrack - Educational Altium Designer Basic Series" là chuỗi video "đặc biệt" miễn phí được tổ chức bởi PCB GraphTech Việt Nam, tập trung hướng dẫn các thủ thuật thiết kế mạch in điện tử ở nền tảng cơ bản bằng công cụ phần mềm Altium Designer.

Tiếp tục chuỗi video hướng dẫn thực hành trên phần mềm Altium, chủ đề 3 "OnTrack - Educational Altium Designer Basic Series: Tìm hiểu chung về môi trường thiết kế mạch nguyên lý trong Altium Designer" sẽ hướng dẫn người dùng làm quen với các thông số, các configure, thuộc tính, … quan trọng trên schematic để bắt đầu vẽ mạch nguyên lý dễ dàng hơn.

Cho dù bạn thiết kế các bo mạch đơn giản hay phức tạp với multi-board, ứng dụng đơn giản nhưng đầy mạnh mẽ của Altium Designer hứa hẹn sẽ cung cấp cho bạn chi tiết từng bước thiết kế với những trải nghiệm thú vị dù bạn chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào!

Tìm hiểu thêm về Altium Designer 19 & Altium Designer 20 tại PCB GraphTech website.

========================================

SCHEMATIC PREFERENCE IN ALTIUM DESIGNER!

"OnTrack - Educational Altium Designer Basic Series" is a "special" free online program by PCB GraphTech Vietnam that our technical expert will teach and share how things work from first principles in Altium Designer to help you gain a clearer knowledge and understanding of important topics in basic Altium Designer skills.

Continuing the practical video series on Altium software, topic 3 "OnTrack - Educational Altium Designer Basic Series: Schematic Preference in Altium Designer" will guide users to familiarize with the parameters, configure, properties, ... which are the most important units on the schematic in order to start drawing the schematic more easily.

Whether you are designing a single PCB or a complex product with multi boards, Altium Designer’s powerful single application provides you with a no-compromise experience for every step of your design journey!

Learn more Altium Designer 19 & Altium Designer 20 at PCB GraphTech website.

 
 
Altium Designer TIPs & TRICKs: Tìm hiểu chung về môi trường thiết kế mạch nguyên lý trong Altium Designer
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Altium Designer TIPs & TRICKs: Làm thể nào để tạo một dự án mới trong Altium Designer?
Trở thành kỹ sư chuyên nghiệp với Khóa Educational Altium Designer Basic!