ALTIUM ROADSHOW 2022
Bạn đã sẵn sàng để nâng cao kỹ năng thiết kế của mình và kết nối với các Nhà thiết kế và Kỹ sư PCB chưa? Tham dự Roadshow trực tuyến MIỄN PHÍ và học hỏi chuyên sâu hơn từ đội ngũ kỹ thuật của Altium...

ALTIUM ROADSHOW 2022

Bạn đã sẵn sàng để nâng cao kỹ năng thiết kế của mình và kết nối với các Nhà thiết kế và Kỹ sư PCB chưa?

Tham dự Roadshow trực tuyến MIỄN PHÍ và học hỏi chuyên sâu hơn từ đội ngũ kỹ thuật của Altium về những cách mới để tối đa hóa các tính năng trong Altium Designer® và Altium 365®.

AGENDA

Ngày 1: 16/02/2022

12:30: Những tính năng mới trong ALTIUM DESIGNER 22

Trong phiên này, người tham dự sẽ được hướng dẫn về những cải tiến thú vị được cung cấp trong Altium Designer 22. Điều này bao gồm đo lường kết quả mô phỏng được cải tiến, cập nhật tự động các chỉ định có trong quy tắc thiết kế, IPC-4761 thông qua hỗ trợ cùng với các cải tiến trong Draftsman, sơ đồ tham chiếu chéo, đánh bóng dấu vết và hơn thế nữa.

✅ 13:30 Phân tích thiết kế bằng cách sử dụng mô phỏng

Phiên này sẽ hiển thị quy trình cập nhật và thiết lập mạch cho điểm hoạt động, quét AC / DC và mô phỏng thoáng qua với chế độ xem / chỉnh sửa dạng sóng. 

✅ 14:30 Nghỉ Trưa

✅ 15:30 Thiết kế hệ thống bằng các dự án nhiều bảng

Đi sâu vào thiết kế hệ thống và triển khai nhiều PCB, trình bày cách đạt được giao diện bo mạch chủ trong khi đáp ứng các ràng buộc MCAD bằng cách sử dụng Altium Designer.

✅ 16:30 Đối phó với những thách thức thiết kế bằng cách tận dụng thư viện thành phần thông minh

Tìm hiểu cách cấu trúc thư viện thành phần của bạn để có hiệu quả thiết kế sản phẩm tối đa. Các chủ đề bao gồm tạo thành phần theo tiêu chuẩn IPC trong Không gian làm việc Altium 365 bằng cách sử dụng trình hướng dẫn dấu chân tiêu chuẩn, tìm các thành phần mới và sử dụng hiệu quả thư viện thành phần của bạn để giải quyết các thách thức thiết kế khác nhau.

Ngày 2: 17/02/2022

✅ 12:30 Các phương pháp hay nhất của Altium Designer (Phần 1)

Xem xét những lợi ích của việc tổ chức thiết kế sơ đồ thành một cấu trúc phân cấp từ trên xuống hoặc từ dưới lên và các chỉ thị sơ đồ tác động và lập kế hoạch PCB đối với bố trí PCB. Ngoài ra, phiên này sẽ giải quyết các mối nguy hiểm của việc tạo các lớp trong PCB thay vì trong giản đồ.

✅ 13:30 Các phương pháp hay nhất của Altium Designer (Phần 2)

Bao gồm các phương pháp hay nhất về việc sử dụng giản đồ để truyền đạt ý định thiết kế bằng cách sử dụng các lớp và quy tắc mạng. Những người tham dự cũng sẽ học cách xây dựng các quy tắc thiết kế phức tạp bằng cách sử dụng các mức độ ưu tiên, các lớp cho các thành phần, quy tắc và mạng. Phiên này cũng sẽ nêu bật việc tạo tệp cho bản phát hành của thiết kế cho sản xuất (Chế tạo và lắp ráp), bao gồm ActiveBOM, Draftsman, Pick and Place, các tệp PCB fab với Công việc đầu ra và khả năng ‘Release to Manufacturing’ của Altium 365 Workspace.

✅ 14:30 Nghỉ Trưa

✅ 15:30 Lập tài liệu cho Fab & Assembly

Phiên này sẽ đi sâu vào các khả năng của Draftsman sử dụng các mẫu và tài liệu tùy chỉnh trong khi cũng xem xét các mục hàng đầu mà nhà chế tạo, nhà lắp ráp hoặc nhà sản xuất của bạn muốn thấy trong các bản vẽ này.

✅ 16:30 Nhóm thiết kế & cộng tác MCAD

Tìm hiểu cách Altium 365 sẽ cải thiện quy trình thiết kế của bạn với sự cộng tác trong nhóm thiết kế, tương tác MCAD, đánh giá phát triển thiết kế, lịch sử dự án, nhận xét và theo dõi nhiệm vụ.

trong Altium
ALTIUM ROADSHOW 2022
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 7 tháng 2, 2022
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
ALTIUM DESIGNER Tips and tricks
Cùng PCB GraphTech tìm hiểu  về "*5 MẸO THIẾT KẾ VÀ ĐỊNH TUYẾN KHÁC NHAU TRÊN PHẦN MỀM ALTIUM DESIGNER 2022*".