Altium TIPs & TRICKs: Làm thế nào để sao chép thư viện Altium Vault?
Chuỗi video Altium Designer TIPs & TRICKs - đặc biệt hướng dẫn các thủ thuật dành cho người dùng Altium!

Thư viện của phiên bản Altium Designer 19 hiện tại đã chia làm 2 phần gồm Components & Manufacturer Part Research. 

Trong đó, Components vẫn hoạt động như các Thư viện cũ. 

Riêng Manufacturer Part Research là một công cụ mới, hỗ trợ tìm kiếm linh kiện online trên Altium Designer 19. Vậy, công cụ mới này hoạt động như thế nào? Nếu người dùng đã tìm ra một linh kiện có sẵn footprint & mạch nguyên lý thì làm sao để sao chép về trên thư viện của mình? 

Với chủ đề "Altium Designer TIPs & TRICKs: Làm thế nào để sao chép thư viện Altium Vault?" - một thủ thuật trong Altium không thể bỏ qua, chuyên gia sẽ hướng dẫn tường tận cách sao chép thư viện Altium Vault một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và công sức!

Tìm hiểu thêm về Altium Designer 19 tại PCB GraphTech website.

========================================

HOW TO COPY ALTIUM VAULT LIBRARIES? 

The library of Altium Designer 19 is currently divided into 2 parts including Components & Manufacturer Part Research.

If Components still work like old libraries, Manufacturer Part Research is a new tool that supports to search component online on Altium Designer 19. So, how does it work? If the user has found a part with available footprint & the principle circuit, how do you copy it to your library?

In this episode, "Altium Designer TIPs & TRICKs: How to copy Altium Vault library?" - a highlight trick not to be missed, the expert will construct & share how to copy Altium Vault library effectively that will help you save your time!

Learn more Altium Designer 19 at PCB GraphTech website.

 
 
Altium TIPs & TRICKs: Làm thế nào để sao chép thư viện Altium Vault?
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Altium TIPs & TRICKs: Làm chủ các linh kiện thiết kế trong Altium Concord Pro
Giải pháp hoàn hảo quản lý thư viện của bạn!