bài 5 - Làm thế nào để đo lường hiệu quả của lá chắn (shield) trên thiết bị EMScanner?
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!

Bài 5 - Làm thế nào để đo lường hiệu quả của lá chắn (shield) trên thiết bị EMScanner?

Video chia sẻ lần này hướng đến mục tiêu hỗ trợ các kỹ sư cách giảm thiểu độ nhạy cảm của các mạch nhạy tiếng ồn trong vài giây cũng như nhanh chóng xác định các vấn đề EMI tại nguồn và đo lường hiệu quả của các lá chắn trong thời gian thực.

Hãy xem video để xem những gì chúng ta có thể học được từ các tình huống gặp phải khi thử nghiệm.

Tìm hiểu thêm về Thiết bị EMScanner & Các dịch vụ EMI/EMC tại PCB GraphTech website.

====================================================


HOW TO MEASURE EFFECTIVENESS OF A SHIELD?

This topic helps engineers to minimize the susceptibility of noise sensitive circuits in seconds as well as identify EMI problems at the source and measure the effectiveness of shields in real-time.

Let's look at video to see what we can learn from this topic!

Learn more EMScanner & EMI/EMC services at PCB GraphTech website.

 
 
trong EMI/EMC
bài 5 - Làm thế nào để đo lường hiệu quả của lá chắn (shield) trên thiết bị EMScanner?
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
bài 4 - Làm thế nào để đo lường hiệu quả của bộ lọc thiết bị EMScanner?
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!