LÀM CHỦ CÁC QUY TẮC & RÀNG BUỘC THIẾT KẾ TRONG ALTIUM DESIGNER!
Chương trình Hội thảo trực tuyến miễn phí dành cho người dùng Altium!

"Altium Live Webinar" là chuỗi chương trình online miễn phí, kết hợp giữa PCB GraphTech Việt Nam và Tập đoàn Altium, nhằm hỗ trợ người dùng trong thiết kế mạch điện tử trên phần mềm Altium Designer và xây dựng cộng đồng PCB Design Việt với phương châm "Chia sẻ - Kết nối - Phát triển". Chương trình sẽ có nhiều chủ đề khác nhau, tập huấn & tương tác với người tham dự qua hệ thống Zoom, đặc biệt sau khi kết thúc, người tham dự vẫn có thể xem lại nội dung chương trình bằng bản ghi âm trên các kênh YouTube/Website/Fanpage chính thống của PCB GraphTech Việt Nam.

Chủ đề lần này tập trung vào hướng dẫn người dùng về cách Altium Designer 19 hỗ trợ quy trình thiết kế của bạn với các quy tắc và ràng buộc phân cấp. Hiểu cách làm thế nào để đặt ra các hướng dẫn, cho phép bạn có thể hoàn thành thiết kế mà không cần phải ghi nhớ mọi đặc tả của thiết kế.

Tìm hiểu thêm về Altium Designer 19 & Altium Designer 20 tại PCB GraphTech website.

========================================

UNDERSTANDING RULES & CONSTRAINTS IN ALTIUM DESIGNER!

"Altium Live Webinar" is a free online program, combining PCB GraphTech Vietnam and Altium Group which enables you to experience create the best PCB designs in the least amount of time on Altium Designer Software and build Vietnamese PCB Design community with the motto "Sharing - Connecting - Developing". 

The program will have many different topics, training & consulting with attendees via Zoom system. Especially when the webinar program was finished, participants could still reviewed by the recording on Youtube/Website/Fanpage of PCB GraphTech Vietnam.

This webinar will discuss how Altium Designer supports your design process with hierarchical rules and constraints. Knowing how to define design guidelines enables you to create first pass designs without having to memorize every requirement.

Learn more Altium Designer 19 & Altium Designer 20 at PCB GraphTech website.

 
 
trong Webinar
LÀM CHỦ CÁC QUY TẮC & RÀNG BUỘC THIẾT KẾ TRONG ALTIUM DESIGNER!
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
TẤT TẦN TẬT VỀ ALTIUM DESIGNER 19 - ĐẾN VÀ XEM!
Chương trình Hội thảo trực tuyến miễn phí dành cho người dùng Altium!