DraftSight Enterprise

Phần mềm thiết kế CAD dựa trên tệp DWG chuyên nghiệp với giá tốt nhất trên thị trường.

DraftSight có đầy đủ các tính năng ưu việt cần thiết để tạo, chỉnh sửa các tệp DWG 2D và 3D. Có thể kết nối với nền tảng 3DEXPERIENCE và là một trong những lựa chọn xứng đáng để Doanh nghiệp lựa chọn đầu tư.

Trải nghiệm ngay

 
 

DraftSight Enterprise là gì?

Là phần mềm Thiết kế CAD chuyên nghiệp được thiết kế cho các tổ chức có nhiều người dùng và làm việc đồng thời tại nhiều nơi với chi phí tốt nhất trên thị trường.

Cho phép sử dụng đồng thời và tuân thủ bản quyền phần mềm một cách hiệu quả trong toàn bộ tổ chức.

Tối ưu hóa thiết kế 2D và 3D với DraftSight và SOLIDWORKS

Các doanh nghiệp non trẻ tối ưu hóa năng suất thiết kế bằng DraftSight Enterprise cho các tác vụ 2D như tạo sơ đồ P&ID và SOLIDWORKS cho thiết kế 3D.

 
 

DraftSight ENTERPRISE

 • 2D Drafting and Drawings
 • All Professional Features including API and productivity
 • Network License 
 • Support
 • Deployment Wizard

DraftSight ENTERPRISE PLUS

 • 2D Drafting and Drawings
 • All Professional Features including API and productivity
 • Network License 
 • Support
 • Deployment Wizard
 • 2D Constraints
 • 3D Modeling 

Các tính năng trong DraftSight 2022 

 
 

Sheet Set Manager

DraftSight 2022 đã cải tiến bổ sung cho phép bạn quản lý tốt hơn với nhiều tính năng mới giúp bạn dễ dàng sắp xếp các bản vẽ thành các tập con dễ quản lý.

 
 

Custom Blocks

DraftSight 2022 bổ sung hỗ trợ AutoCAD® Dynamic Blocks cho phép bạn có khả năng chỉnh sửa chức năng thậm chí có thể tạo chức năng cho riêng mình!

 
 

Spline Enhancements

DraftSight 2022 cải tiến Spline giúp bạn có thể chỉnh sửa thuận tiện hơn rất nhiều.

 
 

Dark Mode

Chế độ tối của DraftSight 2022 có thể giúp bạn bảo vệ mắt và tập trung hơn. Nó được điều chỉnh để phù hợp với các ứng dụng, mang lại cho người dùng trải nghiệm một cách liên tục mà ít ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bạn mong muốn trải nghiệm phần mềm DraftSight Enterprise miễn phí?

Hãy cho phép PCB GraphTech đồng hành các trải nghiệm cùng bạn.